D.O.O. Za TelekomuNIkacione sisteme i inženjering
DIGITAL TELECOM
Milovana Glišića 4
21000 Novi Sad
Tel. 021/473-6000
Fax. 021/473-6092
aleksandar.slavkovic @ gmail.com
PIB: 102308252
Matični broj: 08770867
© 2013 DIGITAL TELECOM. Sva prava zadržana.